Loading...

امروزه دارایی های معنوی یا نامشهود شرکت ها در دنیای تجارت و ¬کسب درآمد بیشتر، برای شرکت ها و بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است و یکی از مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها، فناوری است که در شرایط کنونی فضای کسب و کار، مهمترین کالای اقتصادی قابل مبادله به شمار می رود. از سوی ديگر خروجی به دست آمده از فرآیند تحقیق و توسعه (فناوری) دارای ارزش است چرا که منافعی را برای مالک آن، خواه برای استفاده در کسب و کار خود و خواه برای فروش و یا اعطای حق امتیاز برای استفاده در دیگر کسب و کارها، به همراه خواهد داشت. به هرحال استفاده از فناوری موجب خلق ثروت خواهد شد و میزان این ثروت ایجاد شده، ارزش فناوری را تعیین می کند، چه خود توسعه دهنده فناوری از آن استفاده کند و چه یک طرف دیگر فناوری را برای استفاده در یک کسب و کار دیگر خریداری کند.

اما همواره يکی از چالش های پيش روی صاحبان فناوری و يا خريداران آن، نحوه و چگونگی ارزش گذاری بر دارایی های معنوی و فناوری قابل ارائه و يا خريد آن مي باشد. از اين رو يکی هدف از برگزاری اين کارگاه آموزشی، آشنایی صاحبان کسب و کار و مديران شرکت های دانش بنيان و فعال در حوزه های فناوری با مفاهيم و روش های ارزش گذاری دارایی های معنوی Intellectual Property و قيمت گذاری فناوری می باشد.

• مراحل رشد شرکت ها و ايده ها

• قيمت گذاری ايده و دانش فنی

• قيمت گذاری شرکت ها با توجه به مراحل رشد

• کار گروهی ارزش گذاری IP و قيمت گذاری فناوری

هزینه ثبت نام در اين کارگاه آموزشی 150/000 تومان است که می بایست به حساب شماره 2172055201005 نزد بانک ملی به نام پارک علم و فناوری استان مرکزی واريز و فیش واریزی حداکثر تا تاريخ 96/10/28 به واحد آموزش پارک ارسال گردد

50% تخفيف ويژه:

ـ شرکتهای مستقر در پارک و مرکز رشد

ـ اعضای هيأت علمی

ـ دانشجويان

ارتباط با دبیرخانه جشنواره

اراک، انتهای خیابان شهید رجایی
بلوار شهید قدوسی
پارک علم و فناوری استان مرکزی

تلفن تماس دبیرخانه: 32221110 086
نمابر: 32240051 086
پست الکترونیک: shetab@astp.ir
Website: www.astp.ir/shetab