پارک علم و فناوری استان مرکزی

آخرین اخبار
آرشیو خبرها
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در مرکز رشد
1
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در پارک
1
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان
1
تعداد کل شرکت‌ها
1